Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
PárnicaHľadať
 
 

ÚPN OBCE PÁRNICA - ZMENY A DOPLNKY č. 2 Vytlačiť
 

VEC: ZMENY A DOPLNKY č. 2 - ÚPN OBCE PÁRNICA
- oznámenie o začatí prerokovávania , žiadosť o stanovisko k návrhu, pozvánka
prerokovaniena verejné

Obec Párnica, v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle §22, zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, predkladá Zmeny a doplnky č. 2 - Územný plán obce Párnica – návrh za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.

Dokumenty k ÚPN tu - https://www.parnica.sk/uzemny-plan-obce.html

upn_zad2.JPG


 
 
ÚvodÚvodná stránka