Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
PárnicaHľadať
 
 

Zasadnutia OZ


Pozvánka na zasadanie 23.7.2019

Pozvánka

Na riadne zasadnutie finančnej komisie pri OZ Párnica na deň 23.07.2019 o 16,00 hod v kancelárii starostu obce

Program:

 

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. VZN 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí v materskej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zriadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Párnica – odporučenie pre OZ  na schválenie
  3. Prerokovanie návrhu na zvýšenie mzdy starostu obce
  4. Čerpanie Rezervného fondu v roku 2019
  5. Spracovanie návrhu na výšku čerpania úveru pre potreby financovania spoluúčasti na schválených projektoch, resp. zabezpečenie financovania medziobdobia  na pripravovanom projekte.
  6. Financovanie Materskej školy -  rozbor, prípadné návrhy na riešenie súčasnej situácie
  7. Kontrola výberu daní v roku 2019 a nedoplatky za minulé roky- návrh riešenia
  8. Rôzne
  9. Uznesenie
  10. Záver

.

V Párnici   08.07.2019                                                              Ing. Jana Šišková

                                                                                              Predseda Finančnej komisie    

Aktuálny rok 2019

2019


 
ÚvodÚvodná stránka